GUTPELA SINDAUN
16
25 Nti omoule mpurel ka nak na nti ka apul sankminamp sepmsepmel, aser karokn. Kako nti yupul sopeiye lala ser nti ko wuntu mpruwaselimp.