^
Rut
Rutva Ungundongorini Ana, Heva Os Himba Sesoana Moamba Wohwonengvna Yutanindmba.
Naomiva Peli Avna Ungundna Pethara Hevho.
Naomiva Kolmba Rutmba Henga Waingana Tlalna Kembellam.
Rutva Naomii Engalm Vevna.
Rutva Osoram Bali Aembul Tongolm Gavna.
Boasva Rutmba Nesmos Vrena.
Rutva Bali Kethanguamnavna Ongalputowam.
Naomiva Rutm Talaram Nungulm Vevna.
Rutva Boasm Osahmanana, Kam Vrao.
Boasva Rutmba Bali Ihmanana Mindnam.
Boas Rutm Vrana.
Rutva Ombolm Lengna Boasinda, Opetm Awona.
Peresna Sespal Devitva Lohvna.