^
Evesus
Pimba Mongawundna Keknam Avna Kristusindamba.
Polna Sembayangmoa.
Pimba Doara Doa Sihana, Heva Os Owai, Daipotava Pivva Beswonam Av.
Kristustindiva Pivva Doa Mongawulm Moakot Vena, Yutanind eva Yutanindna Meisungund.
Polna Andra Yutanindna Meisungundra Lohvna.
Kristus Yemoa Beswonam Vewol Vera.
Mongaooa Nihra Kelvav.
Yeoa Honanamoa Os Ao.
Woklakambaramsna Ao.
Tendona Ongana Evrowolvm.
Otovotalm Eva Araravalm.
Ombandhana Andranindrinim Eva Duangkuwulm.
Wohsolthoawol Viu Wusooa Sesoanaoa.
Polva Sesoam Osahmanana, Beswonam Vewol Velm Hem Evesusnindm.