^
2 TESALONAIKA
MiTesalonaika yadi atuvefaꞋila faꞋina toꞋetoladi hivesiule.
Yaubada yana laufata faꞋina.
ToꞋetoladi yadi veꞋoꞋola miTesalonaika faꞋidiya.
Setani yana kaliva koyo-moꞋena yana lakayemu
faꞋina givenuwaꞋatadi.
Yaubada givenuwadadanemi be kibababala wananuhagana.
Ime faꞋimeya Yaubada againe wanaveꞋoꞋola.
Keke wanamiya-kawowo au wanadibumuhiga.
ToꞋetoladi yadi lukafoi.