^
Pilipai
Paulus Nena Hetalaulaunga
Ute Pele Poi Ele Paulus Hanna Ero
A Mes Ke Kerkereng Nga Letemo Manmanna Ngana
Apoi Ke Mange Kristus Pengpeng
Iesus Au Sue I Pe NeHalang Tal Heke I
Atu Ke Nek Ke Pomanga NeHalang Lemene Ngana
Paulus Teke Kulosia Timoti
Paulus Teke Kulosia Ipapotitus Pule
Imo Elle Pe Elle A Etei Tote Kristus Ke Nek
Tanau Langa Utar Toto Nenge Lape Ta Mene
A Ngata Hel Pe A Iech
Paulus Iech Toto Nga Pilipai Mur Reria Tunginga
Helenga Het Ala Ngana Mur