^
Mateus
Iesus Na Tete Mur
Te Hoe Iesus Kristus
Hana Papalauna Hel Tela Ke Te Heto Heke Iesus
Te Ua Ke Tela Nge Ekipto
Herot Hun Lapue Aina Kinkino Ngana Nenge Iri Tatamanna
Tela Mule Nge Nasaret
Ioanes Nenge Henunun Nena Hengetoro
Ioanes Henune Iesus
Non Poreke Ngana Olleke Iesus
Iesus Talune Ana Ume Nge Kalelea
Iesus Talun Ke Iua Nena Hana Mur
Iesus Hetottoro Pe Hemasmas
Iesus Hetore Hehei Pe Hana
Iechinga Nenge Manmanna
Mesmes Pe Lemenge
Hemallaha Nga Nenga Hotonga
Hetoronga Nenge Leteinin Ana
Salaunga Ana Poinga
Hilenga Hel Nga Leinga
Ta Hekerkereng Ia Helenga E Nga NeHalang Ene Ero
O Tuachol Mule Lange Mele Ero
Lememo Taua Iri Nenge Tepoi Poreke Imo
Poinga Nenge Ta Halaulaua Iri Nenge Reria Ure Ero
Iesus Hetore Ita Nga Hetalaulaunga
Poinga Nenge Aheo Nga Ngaunga
NeHalang I Urana Toto Nga Umtutuna
Lemenge Nenga Singira
NeHalang pe Rera Ure Mur
A Henonou Perimo Lange Mele Ero
Ta Onteia NeHalang
Piunga Matana Nenge Kino Pe Nenge Soke
Hana Nenge Te Pallaka Ke Te Teke Iri Hetatalonga
Lape Non Soke Eteia Imo Ma Ero?
Hana Nai Te Hemes Pele
Iesus Hemasia Non Sususun Kina E
None Letena Manmanna Ngana Nge Palaungana Toto
Iesus Hemasia Hulua Hel Pule
Te Teke Te Nanasia Iesus
Iesus Hemete Ruach Pe Tuttula Palaungana
Iesus Hemasia Hana Nai Nge Uneinei Tuteu Nge Iri
Iesus Hemas Mule None Nge Singina Mete
Iesus Iua Mateus
Onteinga Nga Hengeo Nga Ngaunga
Mele Hei Ngana Sune Nge Mete, Pe Heie Nge Haleles Poreke Ngana Poia I
Iesus Hemasia Hana Nai Nge Mataria Hit
Iesus Hemasia None Ke Hele Mule
Ume Ana Hana Mur Iri Halang Ero
Iesus Iua Nena Hana Mur Nge Iri Analoch Pe Nai
Iesus Heleia Ure Meena Ngana Mur Nge Lape Lohot
A Matau Mene NeHalang I Toro Mana
A Hele Hote Letemo Manamanna Ngana Lange Hehei Pe Hana
Lape Ta Mene Urura
Ioanes Kulosia Nena Hana Mur Hel Lange Iesus
Kileng Nemur Nenge Te Hulia Leteria Ero
A At Nge Iau Ke A Tah Eingamo
Onteinga Nga Sapat Ana Etue
Iesus Hemasia None Nge Penna Mete
Iesus I NeHalang Nena Non Toto
Iesus Na Kerkerenga At Nge NeHalang
Ae Pe Nganangana Mur
Paresio Mur Te Onteia Iesus Ke Poi Hote Ute Ke Tenau
Uneinei Lohot Ke La Pe At Mule Ngana
Iesus Tana Pe Titina Mur
Helenga Opene Nga Ngaunga Alona
Pomere Nenge Iesus Nana Nga Helenga Opene
Helenga Opene E Pule Nga Heilil Poreke Ngana Nenge Haka Nga Ume
Helenga Opene Nga Ae Haka Ngana
Iesus Hele Hote Helenga Opene Luna Nga Heilil Poreke Ngana
Helenga Opene Nga None Nge Hottaua Umtutuna Nge Te Talkome
Holonga Nenge Uruna Haka Toto
Helenga Opene Nga Hoat
Iesus Na Kileng Nganngana Mur Lemeria Ero Ia I
Ioanes Nenge Henunun Mete
Iesus Hengaua Hulua
Iesus I Mana Nga Ruach Ona
Ta Nanasia Hengetoro Nenge NeHalang
Iesus Heleia Ure Nenge Poia Ita Ke Letera Muna
Hei Kanan E Letena Manmanna Ngana
Iesus Hengaua Iri 4000
Paresio Mur Te Ollaka Hote Iesus
Anau Ala Amo Kenek Nge Paresio Mur Pe Satiusi Mur
Petrus Hemallaha Hote Iesus
Iesus Hele Talue Ana Metenga Nge Lape Lohot
Iesus Singina Lohot Ke Altoto
Iesus Hemasia Kol Mele Sune Nge Uneinei Poia
Iesus Hele Nga Umtutuna Nenge Te Sausaua
Itei Nenge I Soke Toto
Helenga Opene Nga Sipsip Nenge Erue
O Hepengia Tim E Nenge Poia Poinga Poreke Ngana Lange Iong
Chau Nananga Nenge Letera Porekeia Mele
Iesus Hetoro Nga Hilenga Hel Nga Leinga
Iesus Lemene Taua Aina Kinkino Ngana
Non Kulpo E Nge Nena Ure Halang
Chau Nananga Nenge Hana Hel Te Umume Nga Uain Ana Late
Iesus Hele Hemol Ngana Nga Ana Metenga
Heie Onteia Iesus
Iesus Hemasia Hana Nai Nge Mataria Hit
Iechinga Palaungana Lohot Nge Ierusalem
Iesus Langa NeHalang Nena Pele Palaungana
Iesus Ulo Heke Letena Inin Ngana Langa Ae Popi
Onteinga Nga Iesus Nena Hekerkerenga
Helekenga Ala Nga None Nge Tutuna Mur Nai
Helekenga Ala Nga Hana Nenge Tenau Ele Ume
Puongata Nga Leinga Ana Ngaunga
Hana Hel Te Tuamirik Hote Iesus
Onteinga Nga Ta Maul Haka Mule Ngara
NeHalang Na Hotonga Nenge Palaungana Toto
Iesus Onteia Paresio Mur
Iesus Tunge Helenga Kerkereng Ngana Lange Hana Papalauna Mur
Iesus Letena Poreke Totoia Kileng Nenge Ierusalem
Iesus Heleia NeHalang Na Tuele Palaungana Nge Lape Te Heporeke
Iesus Heleia Ure Poreke Ngana Nge Lape Lohot
Ure Nenge Poreke Toto Lape Lohot
Non Tuna At Mule Ngana
Hengetoro Nga Ae Popi Tana
Mele Eteia Etue Nem Lohot Ngana Ero
Non Nenge Urana Pe Non Nenge Poreke
Hehei Malolong Nge Iri Analoch
Nananga Nge Hana Mol
Ich Nei Hetala Toto Ngana
Tetal Helenga Ke Teteke Tehune Iesus
Iutas Ngata Lange Hana Papalauna
Iesus Ngau Luluch Nge Nena Hana Mur
Iesus Hele Hote Petrus Channanga Ngana Mur
Iesus Hetalaulau Nga Ume Nge Ketsemani
Te Laua Iesus
Iesus Mes Nga Hana Papalauna Mataria
Petrus Channanga Ke Eteia Iesus Ero
Iutas Rua
Te Mene Iesus Lange Ne Pilatus
Palinga Hel Ana Hana Mur Tepoi Hesalanginga Ia Iesus
Te Heon Heke Iesus Nga Manga Toto
Iesus Mete
Tealo Hite Iesus Koluna
Palinga Hel Ana Hana Mur Tenau Ele Iesus Ana Polo
Iesus Maul Haka Mule Nga Metenga
Palinga Hel Ana Hana Mur Reria Helenga
Iesus Tunge Na Ume Lange Nena Hana Mur