^
Lukas
Helenga Tal Nga Ioanes Tana Hoho Ngana Ia
Angkelo Kapriel Lohot Nge Iesus Tana
Maria Lake Nau Toto Elisapet
Maria Ana Utunga
Elisapet Hoe Ioanes
Sakarias Hetatalo Ngana
Maria Hoe Iesus
Sipsip Ana Naungaala Mur Pe Hekulkulonga Mur
Te Riria Iesus Singina
Simion Esia Iesus
Tela Mule Nge Nasaret
Iesus Langa Temene Nena Pele Palaungana
Ioanes Nenge Henunun Nena Haliunga
Ioanes Henune Iesus
Iesus Nena Tete Mur
Non Poreke Ngana Totoia Iesus
Iesus Talune Ana Ume Nge Kalelea
Iesus Na Kileng Nganangana Mur Lemeria Ero Ia I
Iesus Keres Taua Uneinei
Iesus Hemasia Hulua Halang
Iesus Talun Ke Iua Nena Hana Mur
Iesus Hemas Mule None
Iesus Hemasia None Nge Apena Mete
Iesus Iua Liuai
Onteinga Nga Heonga
Iesus Hetore Ita Nga Poinga Nenge Ta Poia Nga Sapat Ana Etue
Iesus Hesilei Hote Nena Hana Mur Iri Analoch Pe Nai
Iesus Hetottoro Pe Hemasmas
Tunga Urana Ngana Pe Poreke Ngana
Mutemo Taua Lemo Ngarang Mur
Tanek Hel Mana
Ae E Luluch Nga Nganangana Mur
Hana Nai Te Hemes Ke Pele Nai
Non Soke Nem Letena Manmanna Ngana
Iesus Hemaul Heke Hei Pakar E Tuna
Ioanes Hekule Nena Hana Nai Lange Iesus
Iesus Lake Ngau Luluch Nge Simon Nenge I Paresio
Hehei Nemur Nenge Te Halaua Iesus Pe Nena Hana Mur
Helenga Opene Nga Ngaunga Tutuna Alona
Helenga Opene Mur Aria Ume
Iesus Hemallaha Hote Helenga Nga Ngaunga Tutuna Alona
Helenga Opene Nga Lemenga
Iesus Tana Pe Titina Mur
Iesus Hemete Kileng Eingana Palaungana
Iesus Helope Hote Uneinei Mur Nge None
Iairos Tuna Pe Hei Nenge Rahite Iesus Na Hengeron
Iesus Kulos Hote Nena Hana Analoch Pe Nai Nem
Herot Letena Tuanin Raraia Iesus Nge I Itei
Iesus Hengaua Hana Iri 5000
Petrus Hele Hot Pengpeng Ia Iesus Nge I Kristus
Iesus Hele Hote Ana Melmelenga Pe Metengana
Iesus Singina Lohot Ke Altoto
Iesus Helope Hote Uneinei Nge Kol Mele Sune
Iesus Hele Mule Ia Ana Metenga
Itei I Palaungana Toto
Itei Nenge Poi Poreke Iong Ero, I Pekngam Ia
Samaria Mur Lemeria Ero Ia Iesus
Iri Nenge Te Teke Te Nanasia Iesus
Iesus Kulos Hot Ke Hana Iri Ana Non Kina Mol Pe Analoch Pe Nai (72)
Tuele Kina Nemur Nenge Te Ulo Ele Iesus
Iechinga Palaungana Lohot Nge Hana Iri Ana Non Kina Mol Pe Analoch Pe Nai nem (72)
Iesus Iech Toto Ngana
Helenga Opene Nge Non Urana Ngana Nenge Samaria
Iesus Langa Marta Nena Pele
Iesus Hetoro Nga Hetalaulaunga
Iesus Pe Pelsipul
Itei Hel Nenge Te Iech Toto
Ure Nenge Lohot Nge Iona
Lemenge Nenga Singim
Apoi Ke Mange Paresio Mur Ero
Helenga Opene Nga None Nge Nena Ure Halang
Letemo Una Sakilil Ero
Atu Pe Anau Ala
Iesus Lasia Ita
Heteinga Nenga Etue Mur
A Hulia Letemo
Iesus Hemasmas Nga Sapat Ana Etue
Helenga Opene Mur Nga NeHalang Nena Naualanga Pe Nekinga
Pele Matana Hoholoch Ngana Sune
Iesus Lape Mete Nge Ierusalem
Iesus Hemasia None Nge Singina Haleles
Otal Heke Iong Ero
Helenga Opene Nga Ngaunga Matana Palaungana
Ta Nanasia Iesus Pe Letera Tuanin Kenek
Helenga Opene Nga Sipsip Nge Erue
Iechinga Palaungana Lohot Nga Kol Mele Nge Ua Temene Ana Pe At Mule
Iesus Hetoro Nga Umtutuna
Hetoronga Hel Pule
None Nge Nena Ure Halang Pe Lasarus
Poinga Poreke Ngana
Letera Manmanna Ngana
Hengekuleilei Mur Aria Ume
Iesus Hemas Mule Ke Hana Iri Analoch
NeHalang Nena Naualanga Pe Nekinga At Ngana
Poponing Nenge Hei Pakar E
Poponing Nenge Non Paresio E Pe Non Nenge Lololoch Umtutuna
Iesus Mutena Tote Aina Kinkino Ngana
None Nenge Nena Ure Halang
Iesus Hele Hemol Ngana Nga Ana Metenga
Iesus Hemas Mule None Nge Matana Hit
Iesus Pe Sakius
Nananga Nenga Umtutuna
Iesus Iteu Nge Ierusalem Ke Manga Naungaala Ana Non
Iesus Naue Kileng Ierusalem Pe Tang
Iesus Langa NeHalang Nena Pele Palaungana
Onteinga Nga Iesus Nena Hekerkerenga
Poponing Nga Iri Nenge Tenau Ele Uain Ana Ume
Onteinga Nga Umtutuna Loloch Ngana.
Onteinga Nga Ta Maul Haka Mule Ngara
Pomere Nge Kristus I Teuit Tuna?
Anau Ala Amo Kenek Nge Hotonga Ana Hetoronga Mur.
Pakar E Nena Tunginga
Iesus Heleia Temene Nena Pele Nge Lape Tetoto Sue
Iesus Heleia Ure Poreke Ngana Mur Nge Lape Lohot
Non Tuna At Ngana
Hetoronga Nga Ae Keng
Anau Ala Amo Kenek
Te Mil Iesus Ana
Iutas Halaua Iri Nenge Teteke Tehune Iesus
Iesus Tatalo Ele Ngaunga Nenge Ingatoto Ana
Iesus Ngaua Ngaunga Nenge Ingatoto Ana
Iesus Nena Hana Mur Te Hele Helia Itei Nenge Lape I Palaungana Nge Iri
Iesus Hele Hote Petrus Pallaka Ngana.
Iesus Hetalaulau Nga Hengene Nge Oliua
Te Laua Iesus
Petrus Channanga Ke Hemol Ke Teke Eteia Iesus Ero
Te Songlele Ule Iesus Pe Tepal Ule I
Iesus Mes Nga Hana Papalau Ngana Mur Mataria
Te Mene Iesus Lange Pilatus
Te Mene Iesus Lange Herot
Pilatus Longala Ke Te Hune Iesus
Palinga Hel Ana Hana Mur Te Heon Heke Iesus
Iesus Metengana
Tealo Hite Iesus
Iesus Lohaka Mule Nga Metenga
Iesus Lohot Nge Nena Hana Nai
Iesus Lohot Nge Nena Hana Mur
NeHalang Mene Heke Iesus Langa Lut Nga Tapa