^
Iut
Iut Apala Lange Hehei Pe Hana
Hana Nenge Te Hepiriu Elele Helenga Urana Toto Ngana
NeHalang Heneue Hana Nenge Te Longo Taua I Ero
NeHalang Letena Inin Taua Iri Nenge Te Popoi Poinga Poreke Ngana
Iut Tunge Helenga Kerkereng Ngana Lange NeHalang Nena Hana Mur
Iut Hetalaulau