^
Ioanes
Helenga Lohot Ke I Non
Ioanes Nenge Henunun Hele Hemallaha Hote Iesus Lange Hehei Pe Hana
Iesus I NeHalang Nena Tunginga
Iesus Talun Ke Iua Nena Hana Mur
Iesus Iua Pilipus Iri Nai Nataniel
Iesus Hulia Ech Ke Langa Uain
Iesus Langa NeHalang Nena Pele Palaungana
Iesus Hetore Nikotemus
Ioanes Nenge Henunun Nana Urume Ure Manmanna Ngana Nenge Naue Nge Iesus
Iesus Hele Luluch Nge Hei Samaria E
Hulua Nge Samaria Leteria Manmanna
Iesus Hemaulia Non Soke E Tuna
Iesus Hemasia None Nga Ech Matana Nge Petesta
Maulinga Ke Koko Nenge Non Tuna
Iesus Mene Kerkerenga Nenge NeHalang
Iesus I NeHalang Tuna
Iesus Hengaua Hulua (5,000)
Iesus I Haka Mana Nga Ruach Sana
Hulua Te Tango Rere Iesus
Iesus I Ngaunga Nenga Maulinga
Helenga Nenga Maulinga Ke Koko
Iesus Titina Mur Leteria Manmanna Nge I Ero
Iesus Hetottoro Nga Ngaunga Matana Palaungana Neu
Iesus Mai I Non Nenge Mene Tuangaola Nge Heo Ngana Kai?
Hana Papalauna Mur Te Teke Telaua Iesus
Iesus Heleia Ech Nenge Tunge Maulinga
Hulua Te Echachala Helia Iesus
Hana Papalauna Nenge Iuta Leteria Manmanna Nge Iesus Ero
Te Takue Hei Salaunga Kina E Lange Iesus
Iesus I Lemenge Nenga Ich
Iesus Hele Urume La Mule Ngana
Apraham Nena Tete Mur
Iesus I Palaungana Toto Nge Apraham
Iesus Hemas Mule None Nge Tehoe I Pe Matana Hit
Paresio Mur Telas Lele Hel
Iri Nenge Leteria Manmanna Ero, Tepoi Ke Mange Mata Hit Mur
Sipsip Mur Pe Aria Naungaala
Iuta Mur Lemeria Ero Ia Iesus
Lasarus Mete
Iesus Lange Petani
Iesus Tang
Iesus Hemaul Heke Mule Lasarus Nga Metenga
Tetal Helenga Ke Te Hune Iesus
Maria Eusiling Heke Surumong Nga Iesus Apena
Iechinga Palaungana Lohot
Iesus Hele Tote Mete Ngana
Hehei Pe Hana Leteria Manmanna Ero
Iesus Lome Nena Hana Mur Aperia
Iesus Hele Talue Ana Metenga
Hotonga Heueu Ngana
Iesus Hele Talue Petrus Pallaklaka Ngana
Iesus Hemaluche Nena Hana Mur
Iesus I Esinga Tele Nenge Lange Temere
Iesus Nena Helenga Kerkereng Ngana Nga Opepengpeng
Iesus I Uain Tana Nenge Urana Toto
Hehei Pe Hana Nga Ich Te Hesisia Iesus Nena Hana Mur
Opepengpeng Ana Ume
Tanginga Lohot Ke Iechinga
Ames Ke Kerkereng
Iesus Hetalaulau Nge Isipona
Iesus Hetalaulau Hana Nenge Te Nanasia I Aria
Iesus Hetalaulau Iri Nenge Leteria Manmanna Aria
Palinga Hel Ana Hana Mur Te Laua Iesus
Te Mene Iesus Lange Anas
Petrus Hele Ke Teke Eteia Iesus Ero
Tunginga Ana Hana Mur Aria Soke Onteia Iesus
Petrus Channanga Henai pe Hemol Ngana
Te Mene Iesus Lange Ne Pilatus
Ne Pilatus Hele Ke Te Heon Heke Iesus Nga Manga Toto
Palinga Hel Ana Hana Mur Te Heon Heke Iesus Nga Manga Toto
Iesus Mete
Tealo Hite Iesus Koluna
Iesus Maul Haka Mule
Iesus Lohot Nge Maria Mantalena
Iesus Lohot Nge Nena Hana Mur Nenge Te Nananasia I
Iesus Hetei Hote I Lange Tomas
Pomerei Toto Nenge Ioanes Has Hote Alallaha Nei?
Iesus Hetei Hote I Nge Nena Hana Mur Nge Kalelea
Iesus Ontei Hote Petrus
Iesus Heleia Nena Non Nenge Mutena Tautote
Iesus Poia Ure Nge Halang Toto