^
Hipru
NeHalang Tuna I Palaungana Toto Nge Hekulkulonga Mur
Maulinga Nenge Palaungana Toto
Iesus I Kue Nenga Maulinga Ke Koko
Iesus I Palaungana Toto Nge Moses.
Iri Nenge Leteria Manmanna Ero, Tenau Ala Aria Kenek
Tateu Nga Tutunga Nge Nek Nge NeHalang Ol
Tunginga Ana Non Soke Nenge Halau Tote Ita
Tapoi Ke Mange Aina Kinkino Ngana Ero Ol
Non Nenge Hasia Alalaha Nei, Hele Hote Letena
NeHalang Na Helenga Utona Toto Ngana
Melkisetek
Iesus I Tunginga Ana Non Ke Pomange Melkisetek
Ara Tunginga Ana Non Soke Nga Hotonga Heueu Ngana
Iesus Poia Tunginga Nga Isipona Eina
Iesus I Tunginga Nenge Mene Mule Ita
Iesus Poi Tunginga Ia I Ke Elle Mana
Tala Rochroi Toto Nge NeHalang Ol
Tatal Sue NeHalang Tuna Ero
A Mes Ke Kerkereng Nga Letemo Manmanna Ngana
Letera Manmanna Ngana
NeHalang Hetore Tutuna Mur Ita
Anau Ala Amo Ke Nek Nga Poinga Poreke Ngana Mur
Poinga Nenge Ta Poia NeHalang Ke Iech
Helenga Hetala Ngana Mur