^
Kalasia
Helenga Urana Toto Ngana Nenge Manmanna
NeHalang Iua Paulus Ke Raite Nena Ume
Iesus Nena Hekulkulonga Mur Te Iech Nge Paulus.
Paulus Heleia Petrus Nge Antiok
Kue Elle Mana Nenga Letera Manmanna Ngana
Hotonga Mur Pe Helenga Kerkereng Ngana
NeHalang Tutuna Mur
Paulus Letena Toto Ia Kalasia Mur
Helenga Opene Nge Heka Pe Sara
Nge Iesus Mana Lape Tatu Ke Tapoi Tetele
Maulinga Ke Koko Nga Opepengpeng
A Halaua Pekngamo Mur Nga Ure Meena Ngana Mur
Helenga Hetala Ngana Pe Apalanga