^
Epeses
NeHalang Lape Tunge Ure Urana Ngana Mur Nga Tapa At Nge Ita
Paulus Nena Hetalaulaunga
Ta Mene Maulinga Nge Kristus
Kristus Heluluch Tele Ita Ke Ita Elle
Paulus Haliu Hote Helenga Urana Toto Ngana Lange Hana Lomonmona Ngana Mur
Paulus Hetalaulau Epeses Mur Aria
Tatu Ke Elle Luluch Nga Kristus Singina
Tatu Ke Ta Nanasia Poinga Heueu Ngana
Tai Ke Pomanga Ta Tutu Nga Lemenge
Hehei Mur Pe Eria Mur
Imo Kinkino Ngana Pe Tetememo Mur Pe Tatamo Mur
Ume Ana Hana Mur Pe Aria Aehuna Mur
Tames Ke Kerkereng Ke Ta Palhel
Helenga Hetala Ngana Mur