^
Kolosi
Kolosi Mur Leteria Manmanna Nge Iesus
Iesus Nena Ume Pe Kikina Ngana
Paulus Ume Ke Halaua Mata Nenge NeHalang
Tames Ke Kerkereng Nga Letera Manmanna Ngana
Tatu Ke Elle Luluch Nge Kristus
Maulinga Heueu Ngana Nge Kristus
Hotonga Nenge Lange NeHalang Nena Hana Mur
Ta Rahite Poinga Nenge Ta Hetalaulau Ke Kerkereng
Helenga Hetala Ngana Mur Pe Helenga Hel Pule