^
2 Timoti
Ta Meia Ita Lange NeHalang Ero
Paulus Helete Metene Timoti
Helenga Urana Toto Ngana Nenge At Nge NeHalang
Hana Hel Te Urana Nge Paulus Pe Hel Te Poreke
Tanau Urume Iesus Kristus Na Poinga Mur Kenek
Non Toto Nenge Rahite NeHalang Ana Ume
Ure Meena Ngana Halang Lape Te Lohot Nga Etue Hetala Ngana
Timoti Nanasia Paulus Nena Poinga Mur
Paulus Hekerkerengia Timoti Ke Poia Ana Ume
Paulus Teke Timoti Lange I Ke Ueiuei
Helenga Hetala Ngana Mur