^
1 Petrus
Kulkulalanga Manmanna Ngana
NeHalang Iua Ita Ke Teke Tatu Ke Ta Lemlem
Iesus I Um Nenge Maulul
A Longo Taua Hehei Pe Hana Nenge Tenau Elele Imo
Ta Nanasia Kristus Ke Ta Takisia Melmelenga
Hehei Pe Eria Mur
Ta Takisia Melmelenga Nga Rera Poinga Urana Ngana
Ta Hulia Rera Poinga Mur Pe Tatu Mana Nge NeHalang
Ta Poia Ume Nga Tunginga Nenge NeHalang Tunge At Nge Ita Kenek
Ita Kristus Nena Hana Mur Ta Takisia Melmelenga Ke Pomange I
Almasinga Ana Hana Mur Aria Ume
Helenga Hetala Ngana Mur