^
1 Korin
Paulus Hele Urana Lange NeHalang
Atu Ke Letemo Elle Mana Pe A Longo Ala Hel
Kristus I NeHalang Kikina Ngana Pe Letena Matana Ngana
Letemo Manmanna Ngana Huna Lohot Mana Nga NeHalang Nena Kerkerenga
NeHalang Letena Matana Ngana
NeHalang Itoro Poia Letera Manmanna Ngana Ke Lohot Ke Mera
Non Nenge Letena Matana Toto Nga Pele Hemes Ngana
Imo NeHalang Nena Pele
Kristus Nena Hekulkulonga Mur Nenge Te Umume Nge I
Korin Mur Te Heto Heke Mule Iri
Alope Hote Mele Nenge Salau Hali
A Hile Hote Mele Nenge Popoi Poinga Poreke Ngana
A Hepengia Ure Meena Ngana Nenge Lohotot Nge Imo Kenek
A Heto Heke NeHalang Nga Singimo Pule
Leinga Ana Poinga
Tatu Mana Nga Tatu Ngara Nenge NeHalang Tunge Nge Ita
Helenga Nenga Hehei Pe Hana Nenge Telei Ero
Ngaunga Nenge Te Kalongia Lala Nge Aetapuna Mur
Hekulkulonga Paulus Iech Nge Mene Uruna Ero Nga Nena Ume
Paulus Ume Ke Halaua Hehei Pe Hana Lochloch
Ta Song Ke Kerkereng Ke Ta Mene Tunginga
A Heto Heke Aetapuna Mur Ero
Ahul Rumemo Ia Aetapuna Mur Pe A Nanasia NeHalang
Ta Heto Heke NeHalang Ene Ke Kokoes
Poinga Nenge Ta Hetalaulau Pe Ta Popoia
Ngaunga Nenge Non Soke
Opepengpeng Nena Tunginga Mur
Kristus Pomalaka Nga Aetana Pe Perperna Mur Ita
Mutenga I Ure Nenge Palaungana Toto
Tunginga Mur Nenga Opepengpeng Nenge Palaungana Toto
Utar Nenge Ta Poia Pe Ta Heleia Helenga Altoto Ngana
Ume Nemur Nenge Ta Hetalaulau Pe Tapopoia
Kristus Maul Haka Mule Ngana
Tamaul Haka Ngara Nga Metenga
Iesus I Mukaia Maulinga
Singi Nenge Lohaka Mule Nga Metenga
Tunginga Nenge Halaua NeHalang Nena Hana Mur
Paulus Nena Henininga Mur
Helenga Hel Pule
Helenga Hetala Ngana Mur