^
TAËTUS
A Ma Tah Ne Taëtus Se Nok Manih Pa To Va Krit
A Kiu Ne Taëtus Se Nok Manuh Pa To Va Krit
Eöm Se Matop Nem Pa Napan Varih, To Mimiröß Ne O Vaman Pa Napan Manuh Pa To Va Krit
A Nap Mamanot Se Vatet Vavih Rakah Ne A ma Taateß Ne Sosoenën To Iu Non
E Taëtus Se Nonok Non A Ma Taateß Vih No A Nap Sesekaß Se Suksuk Ne
A Nap Kikiu Akuk Se Vavatet Rakah Ne A Ma Soe Po Teß Susunön Pee
Ea Se Vatet No A Taateß Pe Sosoenën Ko Anoeh No E Kristo
E Sosoenën To Nok Vavih Rakah Voh A Ra, Ivëh, Ka Se Nonok No A Ma Taateß Vih
E Taëtus Se Nö Rakah Maß Pa Ep E Pöl