^
GALESIAꞌ
E Sosoenën Koman To Kon Voh E Pöl Pa Nok A Kiu Aposol
A Pah Soe Vih Ro Kuru Pe Sosoenën To Teꞌ Non
O Vahutët Va Pa Ö ne Pöl To Tavus Aposol Vavoh
O Upöm Aposol To Vapöh Kokoman Me E Pöl
E Pöl To Siröꞌ E Pitaꞌ
A Napan Varih To Vaman Ne E Ieesuꞌ, E Sosoenën Se Pokaꞌ En Pee A Nap Totoopin
A Taateꞌ Va Pa Vatet O Vavaasis Pe Mosës, Me A Taateꞌ Va Po Vaman
A Taateꞌ Pe Sosoenën To Hikta Antoen Non A Veo A Soe Vaman Peꞌ
E Sosoenën To Heꞌ Voh A Soe Vaman Peꞌ Manih Pe Abraham, Ivëhkëk, O Vavaasis Peꞌ Neꞌ To Heꞌ Koe Ke Maꞌ Manih Pe Mosës
O Vavaasis Pe Mosës To Teꞌ Va Non Manih Pe Tamaara Se Me A Ra Manuh Pe Kristo
O Vaman Pea To Nok A Ra Ka Tavus O Pus Koaꞌ Pe Sosoenën
Manih Pa Kiu Pe Ieesuꞌ Kristo, Ea Se Tavus O Pus Koaꞌ Pe Sosoenën
E Pöl To Koman Tiroëꞌ Rakah Non A Napan Va Galesiaꞌ
A Soe Vapipinoꞌ To Teꞌ Non Manih Pa Poa Köövo Varih E Hagaꞌ Pen Saraꞌ
Ea Se Teꞌ Taihan Tamoaan No
A Taateꞌ Pa Tuvuh Vasioꞌ Me A Taateꞌ Va Po Sionin
A Taëën Taeah Nën To Nep, Eꞌ Varoe Kuru Nën Se Kon
E Pöl To Vaeö Me Non A Kuruse Pe Ieesuꞌ Kristo