^
ËFËSUS
Manih Pe Ieesuꞌ Kristo, Ne Sosoenën Se Heꞌ A Ra A Ma Moeh Tah Vihvih Va Pa Vöön Va Kin
E Pöl To Hin E Sosoenën Pan Eꞌ Se Heꞌ O Nat Manih Pa Napan Va Ëfësus
E Sosoenën To Vaꞌaus A Ra Po Ururuan Peꞌ
E Kristo To Vahik A Taateꞌ Vakihat Po Jiuꞌ, Me Ro Teꞌ Varih To Hikta Te Ne Pan Ee Ro Jiuꞌ Manih Pa Mët Peꞌ
A Kiu Pe Pöl Ivëh Pa Vatvus A Soe Vih Pe Ieesuꞌ Kristo Manih Po Teꞌ Varih To Hikta Teꞌ Ne Pan Ee Ro Jiuꞌ
E Pöl To Hin Vaꞌaus A Napan Pe Ieesuꞌ Varih Ëfësus
Ea A Napan Se Vatös Tamoaan Me No E Kristo
Ea Varih A Napan Pe Kristo Ea Se Panih A Ma Taateꞌ Hat Pea Para Suk A Taateꞌ Voon
Ea Se Suksuk Rakah No A Taateꞌ Va Po Maaka
E Pöl To Heꞌ O Vavaasis Manih Pa Nap Vavaen
E Pöl To Heꞌ A Soe Vanat Peꞌ Manih Po Koaꞌ, Me Ma Kën Tamëëre, Me Ra Ma Kën Sinëëre
E Pöl To Vavaasis Non O Teꞌ Kikiu Akuk, Me Ra Ma Torara Pee
A Napan Pe Kristo Ee To Teꞌ Va E Ne Manih Pa Nap Vëvënsun
E Pöl To Hin Suk A Napan Varih To Teꞌ Me Ne O Vaman, Ke Sosoenën Se Tapui Raoe