^
2 TESARONAËKAꞌ
E Pöl To Nok A Kiu Manih Tesaronaëkaꞌ
E Pöl To Soe Vavihvih Ke Na E Sosoenën
E Pöl To Hinhin Non E Sosoenën Se Vaꞌaus A Napan Va Tesaronaëkaꞌ
A Taateꞌ Vatösoe Se Tavus
E Sosoenën To Eöꞌ En Peöm A Napan Peꞌ Neꞌ Se Voen Hah
Eöm Se Hinhin Nem E Sosoenën Keꞌ Vaꞌaus A Möm
A Napan Kurus Se Nok A Kiu, Pare Nat Ne Kakarauh Ne
E Pöl To Vanö A Potan Avih Peꞌ Manuh Pa Napan Va Tesaronaëkaꞌ