^
ROMA
Paulo na apostolo ḡauveina eveiato, korana Barau na ekeaiato nai
Paulo ḡena ura baregona Romai bene varivari
Vari Namona tu ma ḡena seḡuka
Barau ḡena baru tarimarima ḡeri ai
Barau ḡena vevaḡa-maoro
Barau na Iuda tarimari e irau bese tarimari bevevaḡa-maoro vinirini
Iuda tarimari e taravatu
Tarima ta asi iobukaiobuka
Vei-iobukaiobuka tu veḡabidadama ḡenana eiaḡomani
Aberahamo ḡena veḡabidadama
Taravatu e veḡabidadama
Barau na ḡita vei-iobukaiobuka tarimara etato
Adamu tu mase evaḡa-ḡoraiato, Keriso na tu maḡuri evaḡa-ḡoraiato
Rakava ḡenai tamaseto, Keriso ḡena maḡuri nuḡanai ḡita tu maḡuri
Vei-iobukaiobuka ḡena vetuḡunaḡi tarimara
Ḡita tu dia taravatu ḡena seḡuka gaburenai tatanuni
Taravatu ḡenana tu kara namona bita ḡabiani?
Rakava na ḡera maḡuri eguine-iaḡirini
Barau Iaukana nuḡanai bitana maḡuri
Barau marevana baregona ḡoirai bita ḡabiani
Barau ḡena veuravini tu barego vedaurea
Isaraela, Barau na eḡabi-hidiato besena
Isaraela tarimari asi ḡeri veḡabidadama
Isaraela besena lakouna Barau na evetuḡarito
Barau na boḡa oliveri legari vamoka oliveri legari ḡeri ai ekafa-kaurito
Isaraela tarimari mabarari Barau na bevaḡa-maḡuririni
Barau bitana vaḡa-raḡea
Tauḡanimu Barau ḡena
Veuravini
Taravatu tauri garori bitana seḡaḡiri
Boḡono veuravini, korana ḡaro bevotu
Moiramoira ema kokore
Tarikakamu ḡena veḡabidadama asi bono vaḡa-rakavaia
Keriso ḡena maḡuri bitana tovotovoa
Paulo, irau bese tarimari ḡeri haroro tauna
Paulo na Roma benea ḡitaia boioḡana etogato
Paulo ḡena vevaḡa-namo guruḡari
Velaunaḡi tari
Barau vaḡa-raḡena guruḡari