^
2 Tesalonika
Banamo 'Abina.
Keriso Kemai Bero Akana Kebabaina.
Hau Pairipairi Tiaporo Kewaira Tina.
Tirama Etina'animi Bamauri Katoa'ina.
Ai Paumaiai Katobahuba'ari.
Aka Namona Ibabainai A'i Katohauhororo.
Banamo 'Abina Orena.