^
Ha̧kearaletei
Talené doi hale horatere foró ko̧leó dere fotamo
Whi̧né Naalema ao̧pa kelale fo
Efesus Keriso so whi̧paae asȩyóló farale fo
Smerna Keriso so whi̧paae asȩyóló farale fo
Pergamum Keriso so whi̧paae asȩyóló farale fo
Taiyatira Keriso so whi̧paae asȩyóló farale fo
Sardis Keriso so whi̧paae asȩyóló farale fo
Filadelpia Keriso so whi̧paae asȩyóló farale fo
Laodisia Keriso so whi̧paae asȩyóló farale fo
Hepen-mó tȩteróló kaae tare tiki
Bopeyóló muló betere asȩre sókuró Sipsip hupu maletamomó ere fo
Diriróló kinó betere o̧larape
144,000 so whi̧ sirirale fo
So whi̧ ha̧le o̧la kaae dȩi kuti deróló daae mole fo
Wȩike diriróló kinó betere o̧la tukóló teraayale fo
Kale wȩikeró ukulumó wutirapené haleraletei
Asȩre sóku beleka̧a male doasi fotoko̧ bole ensel-né da̧ae faróló tare fo
Kótóné yaaire ala i ape yóló yó matere whi̧ tamoné yale ala
Wȩike dakeróló ukulumó wuti hale yaletei
Dowi wuli disóró beta̧ sotamoné yale ala
Doasi wȩi kȩla tua̧mó sókó holale syaae kaae o̧la
Hae tua̧mó sókó holale syaae kaae o̧la
Sipsip hupu maleró 144,000 so whi̧rapetamoné yale ala
Sore ensel-rapené yale ala
Haemó yó mole o̧la u̧lumétepa turukóló saairetei
Wȩikeró ensel-rapené wȩikeró doasi sekȩi alarape tapa kelaletei
Kótóné fopaae bole ala belere okopoi nukurape
Syaae kaae o̧la tómó betere somó yale fo
Babilon kolokóló derepele fo
Talené doi hale sóró horó̧póló yae!
Dȩi hos hupu tómó beta̧ sekȩ́ whi̧ betepa kelale fo
1,000 ba fo tua̧mó yaaire ala
Satan doasi dele tua̧mó beteraaire fo
Suka̧le so whi̧tamo fo tokó̧ló tale yaaire fo
Kisi Jerusalem be
Mo ti betó tawaaire wȩi
Yesu walapóló ere fo