^
1 Korin
Talepaae mo kée dere fo
Keriso so whi̧ fake tekeyale ala
Kerisota Kótóné fosó fosóre kisiparó fotoko̧tamoné betepó
Dȩi Kepe Wisiné matere fosó fosói kisipa
Kerisoné ala diriyóló tuȩ́niru alale seretei
Da̧ta Kerisoné kutó diratere Aposel whi̧ beterapó
Nópu nokole whi̧ keriso faketamo touyóló bitini, kae beteró̧póló hokó̧ falae
Keriso no hamoma fo tokó̧ló só derao̧se
Nópu nokole dowi alamó ere fo
Soró whi̧tamo dokotere ala tua̧mó ere ala
Kapala kótópaae momatere o̧la nokolemó dere fo
Mo keriso so whi̧né Aposel whi̧rape tao senérapó
Dée nao̧sóró Isarael fakené deté wale ala dosa̧ayóló kisipa muae
Yesuné tikiró fa̧ketamo nukuraalu, kapala kótópaae kisipa muóló detere o̧latamo touróló nao̧se
Kisipa tiró betere so whi̧né yaaitere ala mené seséni, atima su̧mó enérapó
Talepaae momaturaalu etéró yae yóló dere fo
Talené o̧la nokole alamó ere fo
Mepaae so whi̧ tao só̧póló, Dȩi Kepe Wisiné ha̧le matere ala
Beta̧ tikimótei kae kae o̧larape daale fo
No nerapepaae hosaa muóló yaala sókó fole ala
Talené ko̧ló whi̧né dere foró kae kae be fotamo yó̧póló ha̧le matere ala
Talepaae mo dono tu̧ sya fóló moma yae ere fo
Yesu momó kepaayale fo
Sukutere whi̧ momó kepaayaaire fo
Kepaayóló kae tiki daayóló betaaire fo
Kótóné so whi̧ tao saai moni derateremó ere fo
Pol-sépiné i ala yaai kisipa mutapóló yale fo
Kemerótu ko̧leó yale fo