^
Taitaasi
Mwaa quara rieqara vaisi nronraqama kyairata Iesusira nraakye qoraqaa ntaqikyiate tura
Mwaanra apiqama kye ti vaisihuara rauriqara variante tura
Qua mwaanra kyuqerara tura
Mwataama kyeqata Kotira aanraqaa nrohiate qiante tura
Ekyaara qua tura