^
APOSEL
Jiisas Eim Ek Dinga Nipi, “Gos Gui Ka Kindmbii,” Nim
Jiisas Eim Ei Epin Konu Orung Pum
Wu Endi Juras Kongun Simba Ni To Tonu Kindnjing
Gos Gui Ka Mani Om
Piisa Gos Ek Ka Ei Nipi Wumb Ngum
Wu Amb Gos Ek Piik Noman Ak Tok Noł Pinjing
Wumb Tuk Ok Gos Ek Piinjing Wumb Ei Oł Ka Enjing
Wu Endi Eim Simb Kis Mułum Ei Opu Ka Pum
Piisa Gos Ngii Owundu Ełe Gos Ek Ka Ni Ngum
Piisa Kin Jon Teł Kan Ngunjung
Gos Nge Tiłap Wumb Prei Dinga Erik, Dinga Sik Gos Ningii Enjing
Gos Nge Tiłap Wumb Noman Ende Sinjing
Ananaiyas Kin Sipaira Teł
Gos Nge Enjel Kindang Ek Se Andiłmin Wu Ombu Si Tor Sim
Gameliyel Ek Nim Ek Se Andiłmin Wumb Kaunsil Ek Ka Nim
Wu Angił Orung Nga Tał Jiisas Nge Se Andiłim Wumb Paki Tunjung
Siipen Eim Ek Nipi Ek Pii Kun Ełmin Wumb Ngum
Siipen Ku Tangin, Kułum
Siipen To Kundnjung Ei Sol Eim Noman Ka Piim
Esiopiya Wumb Mulnjung Konu Pilip Ek Ka Nipi Ngum
Sol Eim Noman To Ak Top Gos Ek Pii Gii Nipi Noł Pim
Jura Wumb Sol Kin Opu Orung Erangin Kin Sol Tungu Pum
Piisa Tapisa Nga Er Konj Sim
Enjel Opu Koniiliyas Mołum Konu Ek Nipi Ngum
Piisa Koniiliyas Ngii Konu Pum
Piisa Koniiliyas Ngii Konu Ek Ka Ni Tor Kindim
Piisa Konu Eipi Ek Poł Sipipi Jerusalem Wumb Ngum
Andiok Wumb Gos Ek Piik Mulnjung Wumb Tonu Ok Kongun Enjing
King Eros Jeims To Kondpu Piisa Kan Ngii Ełe Kindim
Sinim Tep Enim Wumb Ei Piisa Kan Ngii Ełe Si Tor Sim
Wu King Eros Kułum
Banapas Kin Sol Teł Gos Ek Ełe Kongun Erngił Nge Punjnguł Wu Sol Kongun Kumna Erim
Saipris Konu Wu Tał Gos Ek Ka Ei Ninjngił
Pisiriya Konu Oł Andiok Wu Tał Ombu Kongun Enjngił
Wu Tał Aikoniyam Konu Gos Kongun Enjngił
Lisra Konu Ełe Wu Tał Kongun Er Mulnjunguł
Wumb Pol Kom Ku Tunjung
Andiok Konu Kin Siriya Konu Ełe Wu Tał Orung Punjnguł
Gos Nge Tiłap Ełe Mulnjung Wumb Kułou Owundu Jerusalem Konu Tunjung
Wumb Tiłap Eipi Gos Nge Tiłap Ełe Tuk Ok Gos Ek Piik Mulnjung Konu Pipe Pol Kindnjing
Pol Kin Banapas Teł Eipi Eipi Punjnguł
Timosii Pol Kin Sailas Kin Tep To Punjnguł
Pol Maseroniya Wu Endi Kenim
Liriya Konu Gos Tiłap Ełe Tuk Om
Pol Kin Sailas Teł Pilipai Konu Kan Ngii Pinjngił
Teslonaika Wumb Pol Kin Sailas Tumun Ninjing
Pol Kin Sailas Teł Beriya Konu Kongun Enjngił
Asenj Konu Pol Ek Ni Tor Kindim
Pol Korin Konu Kongun Erim
Pol Andiok Kin Siriya Konu Ełe Si Kind Orung Pum
Pol Epesas Konu Kongun Erim
Epesas Wumb Pol Kin Ek Kis Nik Wii Tunjung
Pol Maseroniya Kin Griik Konu Ek Ka Nipi Andpi Mułum
Trowas Konu Ełe Pol Yusikas Er Konj Sim
Pol Trowas Konu Si Kindpi Milirus Konu Pum
Pol Eim Epeses Konu Ełe Wu Num Ombu Angił Sipi Pum
Pol Sip Ełe Tonu Pupu Jerusalem Konu Ełe Ba Pum
Jerusalem Konu Ełe Pol Eim Opu, Kongun Er Endim Mił Nim
Rom Konu Ełe Opu Ełmin, Tep Ełim Wu Pol Sim
Pol Pii Gii Nirim Kunum Ei Ek Pol Tonum
Gos Pol Kindang Wumb Tiłap Ei Kin Pum
Jura Wumb Ek Pii Kun Ełmin Wumb Mulnjung Konu Ełe Pol Ek Nipi Ngum.
Opu Ełmin Tep Ełim Wu Ei, Pol Piilikis Gapman Wu Ei Kin Kindim
Wumb Peng Pim Wumb Pol Kin Kos Piinjing
Pol Ek Nipi Piilikis Ngum
“Pol Siisa Wu Num Owundu Neng, Kos Piimba,” Pa Nim.
Pol Nipe Oł Erim Ei Wu Peses King Akripa Kii Sim
Pol Ek Nipi Wu King Akripa Ngum
Pol Eim Gos Tiłap Ełe Tuk Om Mił Pol Tum
Pol Noł Kanu Ełe Pupu Rom Konu Ba Pum
Konu Pop Owundu Topu, Noł Dinga Om
Noł Sip Er Kis Mułum
Pol Molta Konu Ełe Mułum