^
Ibulu
Zisasiyaŋ golaŋ zenze an itnaŋaŋ mamkwabienmak ensel ekŋen sebemindein
Kawawaŋgat Nemuŋaŋ ensel ekŋen aŋgosomindemti mobotnaŋ tazin
Kawawaŋaŋ Nemuŋaŋgat zet zein ke ku bamkumpewep
Kawawaŋaŋ Zisas kwit zapatnaŋ temaŋ saye
Zisas ek an penaŋ maŋge keyepmti egaŋ nin ŋep ndamukulem mimndewe
Zisasiyaŋ Moses aŋgosompemti mobotnaŋ beyeyaŋ matazin
Islael am keŋ katik mambien nin sepem kegok ku mbanup
Kawawaŋgalen am nin kâtnânâ msalen mebegat zemndendeŋaŋ
Zisas ek ningalen sâpe sâpe bumbuyelen an ŋeŋaŋ temaŋ
Nemba isisik ekŋengalen mama mimi keyet kataŋ ku mambanup
Nin nâmkiŋpepeen semem katikŋaŋ bemti mambanup
Nin winde kumann kwapme mambanup
Kawawaŋgalen zetik ke penaŋaŋmak
Melkisedekmak Kilais egetgalen sâpe sâpe bumbu muluwit yaŋaŋ sepem kwep
Sâpe sâpe bumbu an alakŋaŋaŋ itnaŋaŋgalen mundum timâbien
Zisas sâpe sâpe bumbu an egaŋ ŋep ndamukulem mimndewe
Zisas tâtâ alakŋaŋgalen sâpe sâpe bumbu an ŋeŋaŋ tazin
Tâtâ alakŋaŋgalen zet
Kawawaŋgalen sesewat mka zegwem zegwem
Kilaisiyaŋ ikŋaŋgat sipmaŋaŋ sâpe sâpe buye
Kilaisiyaŋ ningalen yomgat dopmaŋ gakiye keyaŋ sâpe sâpe bumbuŋaŋnok beye
Sâpe sâpe ŋeŋaŋ mambumkwatemien keyaŋ yom ŋep ku makatikpemtan
Nin Kawawaŋ nâmkiŋpemti ekmagen sokŋan mebanup
Nin Kawawaŋgat Nemuŋaŋ ku bamkumpewanup
Nin nâmkiŋpepeen katikŋaŋ bemti tabanup
Nâmkiŋpepeyeen katikŋaŋ bemti mamayelen yaŋaŋ
Abelmak Inok ma Noa ekŋengalen nâmkiŋpepeŋin
Abalaamgalen nâmkiŋpepeŋaŋgat yaŋaŋ
Mosesiyet nâmkiŋpepeŋaŋgat yaŋaŋ
Am eweŋan nâmkiŋpepemak mambien ekŋengat zapalin
Kawawaŋ Biengalen musuwewetnaŋ pembenaŋ
Kawawaŋgalen kalaŋ alakŋaŋ ikŋaŋ tazinen ke mobien
Nin weyaŋ eksemti mambanup
Nin notnne ekŋengat kembeŋ mimindewanup
Nin Kawawaŋgalen mama mimi zikat ndandaŋaŋ ke mâbanup