^
Galesia
Pâlaŋ Galesia am nâmkiŋpepemak ekŋen indamukumin
In Kawawaŋgalen Zet Zapat Dolakŋaŋ Penaŋ kapi ku zemyuŋguwep
Kawawaŋaŋ Pâl mulupmaŋgapm kumtetime koge
Pâlaŋ ombemindendeŋaŋ notnaŋ Zelusalem mkaen met indige
Pâlaŋ Pitayelen myuŋguŋguŋaŋ eksokbeye
Zii zet gawepupu ma nâmkiŋpepeyelen zet
Zii zet keyaŋ Kawawaŋgalen zetik mge ke ŋep ku asekbe
Zii zelaŋ gapmukulem mti Kilaismagen ku gaikmebe
Nâmkiŋpepeen nin Kawawaŋgat nenunambaŋane mambenup
Nin Kawawaŋgat nembaŋane mamanup
Pâlaŋ Galesia am nâmkiŋpepeŋinmak ekŋengat yayaŋ mge
Selamak Aga egetmagen bemzenze zet zenzeŋaŋ
Nin lala manuwaŋ lalayegak penaŋ mambanup
Emetak Teŋaŋ mama mimi alakŋaŋ kapigok manndain
Dopmaŋ mukulem mukulem mti nukŋaŋin pumti mamambep
Pâlaŋ zetnaŋ delaŋ zenzeŋaŋ zesâti aŋkeŋoo zet zeye