^
Epesa
Zet yaŋbem zenzeyelen zet
Kilaisiyet pembenaŋgapmti Kawawaŋaŋ mama mimiŋaŋ dolakŋaŋ maketalasindain
Pâlaŋ Epesa am ekŋengat mandundumtan
Kawawaŋaŋ yomengatnan gilik zemndatiye
Kilaisiyaŋ mme am maŋge kwep mambenup
Pâlaŋ am Zuda maŋgeen ku sokbembeŋaŋ ekŋenmagen mulup mge
Pâlaŋ Epesa dapmelaŋge ekŋengat dunduye
Kilaismagen nin am maŋge kwep bewenn
Nâmkiŋpepemagaŋ mama mimi alakŋaŋ tiwep
Nin busatnanen etaŋ mambanup
Awembiŋ ekŋengalen zet
Nemba mambipmane ekŋengalen zapat
Msalengatnaŋ amobotnaŋmak sisiliŋ an ekŋengalen zet zapat
Nâmkiŋpepemak ekŋenaŋ kasa kuku an ekŋen keboŋ tabep
Zetn delaŋ zenzeŋaŋ