^
1 Kolin
Kolin am ekŋenmagen zet zapat dolakŋaŋgalen penaŋaŋ sokbeye
Kolin dapmelaŋge ekŋenaŋ kalalaŋ mbien
Kawawaŋaŋ amgat set maweyaŋzin ke ŋoktik dolakŋaŋ penaŋ
Pâlaŋ Zisas kumasasokpepeŋaŋ keyet zapat diindoye
Kawawaŋgalen Emetak Teŋaŋ kwitnaŋ kwitnaŋ manzemkawaŋ bemndain
Dapmelaŋge ekŋengalen an ŋeŋaŋ bembe ekŋen Kawawaŋgalen mulup an
Amobotnaŋaŋ ikŋaŋ mulup anene ekŋengat yaŋin msokbemâbe
Kolin dapmelaŋge mama okbi okbiŋaŋmak mbien
Nukŋaŋin notnaŋ sokbemindame ilinak ku zemdelaŋ zewien
Awembiŋ mamayelen zemâtâtât
Nin Kawawaŋaŋ mama mimi nâmtikŋaŋ mamnen mâti mbanup
Am awembiŋ bemti mama ma awembiŋ ku bemti mama keyaŋ zetnepiŋ
Soŋgom nopiomgat sâpe sâpe sasayet nsâti nâmâtâtati nimbep
An Zisasiyaŋ egalen zet zemkawaŋ bembeyelen ombemti kumtetitiŋaŋgalen mama
Islael myuŋguŋguŋinaset ningat golaŋŋ titiŋaŋ
Ilinaŋgat etaŋ otnânâ keyaŋ pembenaŋ yek
Silik dundundu mimiyelen zemâtâtât
Amobotnaŋaŋ tu meu ndandaŋaŋ
Emetak Teŋaŋ taolet yaŋaŋ yaŋaŋ mulupmaŋgat manndain
Sekŋ butnaŋ butnaŋ ekŋen muluwin ikŋak ikŋak yaŋgut sek ek kwewetaŋ
Am nâmkiŋpepeŋinmagalen gogot
Emetak Teŋgalen taolet kapiyaŋ ŋeŋaŋ penaŋ bein
Silik dundundu msât setnanen mâti mbep
Zisasiyaŋ gakikiengatnaŋ gilik zem wawatnaŋgalen zetnaŋ
Zisas gakikiengatnan wageyepmti nin kegogak gakikiengatnaŋ wapmâbanup
Gakikiengatnaŋ sek alakŋaŋ timti wabanup
Kawawaŋgalen an imbi toweweŋaŋ indamukulem mimiyelen tewalaŋ akukuyet diindoye
Pâlaŋ Kolin ekŋenmagen met indidikgat zet beme mege
Pâlaŋ amŋane indamukumindemti zemgwatnaŋ mimindein