^
2 Tesalonik
Nakabsilamaw
Kelis beiyum beim bikatukin gamag wasigeis
Towen tasiplavein Yowbad nakaleiwag
Yowbad nikatigikeids va̱gan bikatinabweids
Kunnitougs Yowbad waseg pinem yakamey
Awoum bukupiyaves wotet
Taneimiy-o