^
Taitasi
Vuꞌa Anejijihina
Taitasi Kureti Kaukara Vejiꞌi Eruta Iji Pijihajina
Emaina ꞌEe Ea Maiuꞌina Puni Vuꞌa Nimaa Nimaijina
Godoni Eapo Kara Icháꞌina Vehunijina
Túchamaa Icháꞌina Vehuniji Najahajina