^
Romani
Vu'a Anejijihina
Teimani 'Wame Siporu 'Ojujina
Vu'a Maiu'ini jihuni Harura
Emai Panimaa Ronujihuni Ehijina
Godoni 'Otuijaho Hu Ronukwinu'ina Pana
Jua Varapijara Namahajina
Ea Maho'o Sisea 'Ee Ariramaa Pa'ajina
'Unama Ichá'iniji Nú Godoni Una'i Ariramaa Rejajina
Eparahami Nimaa Ronaji Ariramaa Renana
Godira Nahama 'Waramajija Nimaaroa Vajiji 'Ekahuna
Godi Nimaa Rojujihuna'e Huni Una'i Ariramaa Rejujina
Atamu 'Ee Keriso Puni Vu'a
Sisei Rejume Kwamasahara Vo Keriso Oni Vaji Mai'o Hiju
Ariramaa Huni Pwehija
Napasinejuri Mina Veji'i 'Waravajina
Varapa 'Ee Sisea
Ninakaraa Ka'ene Núni Vaji Namujina
Godoni 'Aveni Jihuni Vaji Hihuni Vu'a
Túna'i Jesuni Vaji Núra Mamaa Asima Apehunijina
Godira Jesu Keriso Oni Vaji Oja Múhajina
Godiho 'Ee Isureri Ora Huni Ehija
Godoni Sena 'Ee Numirumujina
Isureri Ora 'Ee Vu'a Maiu'inijina
Ea Maho'o Maranihunijija Nikwino Nimaa Ro'avajina
Godira Isureri Ora Numiramajina
Jenitaru Maraniajina
Godira Ea Maho'o Numiramajina
Godi Ta'arohu
Godoni Kaukara Vaji Hia Ka'ene Hijujina
Kara Ka'ene 'Ajohwi'ina Puna'i Vehunijina
Kara Ka'ene Epuna'i Vehunijina
Ea 'Aho'a Panama'avara
Ea 'Aho'a Pavenae 'Ari'avara
Jonaru Pave'avara Vo Ea 'Aho'a Teamanahunaru Ve'avara
Jenitaru Puni Vu'a Maiu'ina
Porura Paju'i Kaivo Asura Venajihuni Maijina
Porura Romu Vahuna Vwihanajina
Nara 'Ajoravujina
Vwiha Túchamaa Najahajina
Siporua Vaja Ta'arohe Tanumajina