^
Revaresiani
Jesu Keriso Raka Túnaꞌi Rehunaka Vejume Samaa Renajina
Sosi Iropu Noꞌo ꞌAjoravajina
Patimosi Keriso Oni Visoni Kavajina
Epasasi Opuni ꞌOna
Simúna Opuni ꞌOna
Púkamamu Opuni ꞌOna
Tairataira Opuni ꞌOna
Satasi Opuni ꞌOna
Pirateripia Opuni ꞌOna
Reatasia Opuni ꞌOna
Toronua ꞌEe Akúpa ꞌAhi Oja Mahunijina
Puka ꞌEe Aja Iropu Noꞌona
Remuiji Aromahajina
Aja Iropu Noꞌonaꞌomo Aja Amuriji Rasaꞌeme Keriso Iraꞌasinijaho Roa Renana
Aja Amuri Jihuni Roriji Rasaꞌeme Ajira Vehuna Renana
Aja Noꞌopisuji Rasaꞌeme Matuna Vea Renana
Aja Noꞌona Noꞌoji Rasaꞌeme Kwamasahuna Renana
Aja Iropuji Rasaꞌeme Godoni Eijihunaꞌe ꞌAnie Kwamasahuna Renana
Aja Iropu Kwinuji Rasaꞌeme Nihoꞌo Tejuha Niꞌimaꞌura Renana
Isureri Ora Mapoka Mapoka (144,000) Maraniana
Ea Mapoka Kaꞌene Siserana Paranaji Rena Roajina
Aja Iropu Noꞌoji Rasaꞌeme Onaꞌojiꞌina Tauja Iropu Noꞌo ꞌEkara
Tauja Hwasihara
Tauja Iropuji Hwasiꞌeme Maꞌoa Teha Paꞌajihuni Kia Mahana
Tauja Iropu Kwinuji Hwasiꞌeme Vea Ajimujaꞌi Amia Rena Roara
Onaꞌojiꞌina ꞌEe Puka Maꞌuꞌuijina
Ea Noꞌo Nii Kivajina
Aja Iropu Noꞌoji Rasaꞌeme Kerisora Ea ꞌAjoahuniji Kavuta
Naparijaho Isurerina
Anaka Aviꞌina ꞌEe Setanina
Hariha ꞌUꞌuijaho Kerisona
Onaꞌojiꞌina Maikeruna
Hanuha Soha Vaji Rena Roe Ajimana
Hanuha Mweꞌa Vaji Rena Roe Ajimana
Remuijine ꞌEe Huni Ea 144,000 Ijina
ꞌOna Ojiꞌina Noꞌopisu Godoni Vuꞌa Maiuꞌinijiꞌina
Mweꞌaki Ea Nianae Ahuhunijina
ꞌOna Ojiꞌinapo Sisea Túchamaa Rehuniji ꞌEka Roajivajina
Godi Semuni Tevua Iropu Kwinuna
Hamaketani
Godoni Senijihuni Tevua Iropu Noꞌona
Papirani Ruarahunijina
Remuijara Asitahajina
Papiranira Tiraꞌusahajina
Papiranira Temumajina
ꞌAha Noꞌona Noꞌo Hareruia ꞌWavajina
Remuijara Napasi Nehunijina
Kerisora Rohunijina
Hanuhijine ꞌEe Poropeti Iraꞌasinijiꞌi Siseꞌi ꞌAhiajina
Setani Kamome Juara Mapoka (1,000) Ranavajina
Setaniho Rasananamareja Eha Siseꞌi ꞌAhae Piꞌonavara
Túchamaa ꞌOtua Kaꞌene Godoni Toronu Unaꞌi Vehunijina
Akúpa Maiuꞌina ꞌEe Mweꞌa Maiuꞌinijina
Jerusaremi Maiuꞌinijina
Toa ꞌEe Icha Kaꞌene Majama Hihunijina
Vuꞌa Túchamaijina
Túchamaahuni Jujuvuꞌa