^
Pairimani
Vuꞌa Anejijihina
Pairimoni Oja Kaꞌene Mahajine ꞌEe Huni Nimaaroijina
Onesimasi Onaꞌe ꞌOna Vejajina
Túchamaa ꞌAjoramajina