^
Joni
Majama Hihuni Irijina
Ira Kajara Haha Apenajina
Joni Papitisitara Najahajina
Godoni Remuijina
Tisaiporua Amurijina
Jesura Piripuꞌo Nataneruꞌo ꞌUmenajina
Kenai Napara ꞌAjaꞌaravajina
Jesura Temiporui Vaji Vaꞌajina
Jesuho Emapuni Karaijaho Nihena Kima Parajiꞌina
Jesuꞌo Nikotimasi Puni Vuꞌa
Jesuꞌo Joni Puni Vuꞌa Túchamaijina
Hu Akúpa ꞌAhi Rena Roajina
Sameria Ora Naparijiꞌo Jesu Puni Vuꞌa
Jesura Natohwa Pihuni Hariha Vejume Maranajina
Úa Rori Ea Vejume Maranajina
Harihijihuni Harurijina
Jonira Nimai Venajina
Jesura Ea Mapoka (5,000) Túasamahajina
Jesura Toa ꞌAhi Namina Vaꞌajina
Emapo Jesu Savajina
Jesu Puretia Kaꞌene Majama Hihunijina
Majama Hihunijihuni Vuꞌijina
Jesuho ꞌEe Huni ꞌUꞌuhipuni Vuꞌa
Jesuho Harai Ara Huni Vei Rejume Vaꞌajina
ꞌÚ Hu Kerisone?
Sorutia Irechamiume Jesu Kamoꞌi Vaꞌajina
Majama Hihuni Toa
Emapuni Vajijaho Ahaamajina
Jua Puni Mamaꞌinijipo Panimai Rojujina
Napara Kaꞌene Parui Ahema Oꞌeme Piunavajina
Jesuho Mweꞌa Kehuni Hanajiꞌinijina
Nara Vaꞌujaho Ja Areri Pavuhuna
Nimaijara Venae Maranihunijina
Jesuꞌo Eparahami Puni Vuꞌijina
Jesura Nia Paꞌana Vejume Maranajina
Parasiapo Iraki Rejume Maranaji Savajina
ꞌAvena Huni ꞌUnamiji Pahena Pakavujina
Sipia ꞌAjohiꞌina Mamaijihuni Haa
Jesuho Sipia ꞌAjohiꞌina Mamaa
Jesu Pataarohajina
Rasarasira Kwamajina
Jesuho ꞌUrihunijine ꞌEe Majama Hihunijina
Jesura Niramajina
Rasarasiho Vejume ꞌUrinajina
Jesu ꞌAnaꞌi Heme Kosarame Ojajina
Jesu Peteni Senisi ꞌOnahajina
Rasarasi ꞌAnaꞌirono Hemi Kosaravajina
Nihoꞌo Temarajiꞌi Jerusaremi Vaji Roe Arumajina
Kurikia ꞌAhopo Jesu Savajina
Jesura Kwahuniji Rona ꞌWaramajina
Emapo Panimai Rojajina
Jesuni Irijara Eha Mihuna
Jesura Huni Tisaiporua Mumora Somahajina
Jesura Hua Nahamahuniji Rona ꞌWaramajina
Varapa Maiuꞌinijina
Jesu Pitara Hemahuniji Rona ꞌWaramajina
Jesuho Amo Oni Vahuni ꞌUnamijina
Godoni ꞌAveniji Nahama ꞌWaramajina
Jesuho Aja Nimaijina
Mweꞌa Ikara Icháꞌinaꞌe Tisaiporua Punaꞌi Vehunijina
Godoni ꞌAveni Jihuni Kaukaraijina
Temuka ꞌEe Temarijina
Mweꞌa Ikehuni ꞌUnamiji Asihunijiꞌi Nahama ꞌWaramana
Jesura Hua Nimai Vetihuniji Puni Siporua ꞌOnajina
Jesu Kamovajina
Jesu Aheme Anasi Kaꞌene Pirisiti Jihuni ꞌUnaꞌi Roajina
Pitara Jesu Hemahajina
Pirisitia Niꞌinijara Jesu Apomajina
Pitara Jesu Kúꞌo Hemahajina
Jesu Apene Pairati Oni Unaꞌi Roajina
Jesu ꞌAnaa Kwahuna Nimai Vejajina
Jesu Korosi ꞌAnaajina
Jesura Kwamajina
Jesu Iana ꞌAhi Pijahume Napamajina
Jesu Kwananavajina
Mutita Vuata Namajina
Jesura Meri Matarini Oni Unaꞌi Samaahiramajina
Jesura Huni Tisaiporu Puni Unaꞌi Samaahiramajina
Jesuꞌo Tomasi Puni Vuꞌijina
Ike Puka kehuni Maijina
Jesu Tisaiporu Iropu Noꞌo Puni Unaꞌi Samaahiramajina
Jesuꞌo Pita Puni Vuꞌijina
Jesuho ꞌEe Tisaiporua ꞌAhoꞌijihipuni Vuꞌijina
Vuꞌakehuni Urijina