^
Jemisi
Vu'a Anejijihina
Nimairoa 'Ee Vwiha Mamaa Ijina
Kukua Pa'amaijine 'Ee Kukua Rukinijina
Nimairoa Huni Venaka 'Ee Venakú Ijina
Hene 'Ee Vehunijina
Ronu Kwinu Parehuni Jujuvu'a
Nimai Rone 'Ee Vejajina
Mitarijina
Vwiha Maa Ichutoi Rena Roujina
Mwe'ake'i Napura Vejujina
Namahujihuni Jujuvu'a
Ta'arosaravujihuni Jujuvu'a
Kukua Rukinijihuni Jujuvu'a
'Unama Ichá'ina Masuani Hine 'Ee Siporua 'Ohunijina