^
Hipuru
Godoni Vu'a Huni Harihijihuni Vaji 'Waramajina
Godoni Harihijihuni Nimaa Nimaijina
Maranúani Nimaa Nimaijaho Ija Kisi 'Unahunijina
Ea Ka'ene Nú Aheruma Roume Maranúajina
Jesuho Ni'ajúhi'ina Natohwa Ka'ene Mosisi Asimajina
Godoni Ehipo 'Ojuta Hwena Hihunijina
Jesuho Ni'ajúhi'ina Natohwa Ka'ene Arira Nimaa Nimaijina
Nimairoa Patúchahahuni Jujuvua
Godira Nimaa Nimaa Ka'ene Nahama 'Waramajina
Merakisiteka Ni'ajihi'ina
Ea Pina Ni'ajúhi'ina Merakisiteka Vare'ina
Jesu Núni Ni'ajúhi'ina Natohwa
Mwe'a 'Ee Akúpa 'Ahi Godi Oja Mahunijina
Kerisora Swasa Ka'ene Venajara Niarerina
'Unama Maiu'ine 'Ee Majama Hihunijina
Nimaaroijara Reje Harura Vene Asihuna
Godi Núni Omijine 'Ee Jesura Venuja'ina'e Nú Vehuna
'Unama Ichá'ina Vehunijine 'Ee Jujuvu'a
Ichá'ina Veje Godi Teamame 'Ee Kerisoho Ura Ani Ani'ina Parenuna
Tanuhuni Siporua
Vu'a Túchamaijina