^
Hipuru
Godoni Vuꞌa Huni Harihijihuni Vaji ꞌWaramajina
Godoni Harihijihuni Nimaa Nimaijina
Maranúani Nimaa Nimaijaho Ija Kisi ꞌUnahunijina
Ea Kaꞌene Nú Aheruma Roume Maranúajina
Jesuho Niꞌajúhiꞌina Natohwa Kaꞌene Mosisi Asimajina
Godoni Ehipo ꞌOjuta Hwena Hihunijina
Jesuho Niꞌajúhiꞌina Natohwa Kaꞌene Arira Nimaa Nimaijina
Nimairoa Patúchahahuni Jujuvua
Godira Nimaa Nimaa Kaꞌene Nahama ꞌWaramajina
Merakisiteka Niꞌajihiꞌina
Ea Pina Niꞌajúhiꞌina Merakisiteka Vareꞌina
Jesu Núni Niꞌajúhiꞌina Natohwa
Mweꞌa ꞌEe Akúpa ꞌAhi Godi Oja Mahunijina
Kerisora Swasa Kaꞌene Venajara Niarerina
ꞌUnama Maiuꞌine ꞌEe Majama Hihunijina
Nimaaroijara Reje Harura Vene Asihuna
Godi Núni Omijine ꞌEe Jesura Venujaꞌinaꞌe Nú Vehuna
ꞌUnama Icháꞌina Vehunijine ꞌEe Jujuvuꞌa
Icháꞌina Veje Godi Teamame ꞌEe Kerisoho Ura Ani Aniꞌina Parenuna
Tanuhuni Siporua
Vuꞌa Túchamaijina