^
Korasia
Vuꞌa Anejijihina
Teimani ꞌWavuri Siporua
Keriso Oni Kara ꞌEe Huni Kaukara Icháꞌinijina
Porura Sosihuni Pwea Rene Kaukara Venajina
Hia Kaꞌene Keriso Oni Vaji Marana Parahunijina
Kwamasaharaꞌe Kerisoꞌi Puꞌúmo ꞌUrina Hijujina
Hia Tamana ꞌEe Hia Maiuꞌina
Kachiꞌinapo Hia Maiuꞌina Vaji Icháꞌina Hihunijina
ꞌUnama Icháꞌina Siporua ꞌOhune ꞌEe Kara Icháꞌina Hihunijina
Túchamaa ꞌAjoramajina