^
2 Pita
Godoni Ea Puni Kara Ijara Emarena Parahunijina
Godira 'Umenae 'Ee Iji Pijihajina
Keriso Oni Hanaji'ina Nii Kavajina
Najahi'ina Ira'asina 'Urimarahunijina
Natohwijara Rohuna Nahama 'Waramajina
Mwe'a 'Ee Akúpa Maiu'ina