^
1 Timoti
Vu'a Anejijihina
Siseisei Najahi'inijihi Puni Jujuvu'ijina
Godira Manumirumaji Teimani 'Wa'avara
Sosi Vaji Godi Oja Mahunijina
Sosi 'Ajoha'ina
Sosi Kaukara Ni'ajihi'ina
Hema Ni'inijina
Najahi'ina Ira Asinijina
Jesu Keriso Oni Pwea Mamaa Ijihina
Godoni Ehija Ichá'ina 'Ahihunijina
Najahi'ina Ira Asina 'Ee Kukua Rukina Nimaa Nimaa Rehunijina
Ori'ini Ichá'ina'e Hine Vehuniji 'Waramajina