^
1 Timoti
Vuꞌa Anejijihina
Siseisei Najahiꞌinijihi Puni Jujuvuꞌijina
Godira Manumirumaji Teimani ꞌWaꞌavara
Sosi Vaji Godi Oja Mahunijina
Sosi ꞌAjohaꞌina
Sosi Kaukara Niꞌajihiꞌina
Hema Niꞌinijina
Najahiꞌina Ira Asinijina
Jesu Keriso Oni Pwea Mamaa Ijihina
Godoni Ehija Icháꞌina ꞌAhihunijina
Najahiꞌina Ira Asina ꞌEe Kukua Rukina Nimaa Nimaa Rehunijina
Oriꞌini Icháꞌinaꞌe Hine Vehuniji ꞌWaramajina