^
1 Pita
Vu'a Anejijihina
Nimairoa Nimaa Nimai 'Ee Maranúajaho Ija'ina'e Namuna
Kara Ariramaa Hihuna 'Umenajina
Muna Mai'o Hiji'inijine 'Ee Ea Ariramaijihina
Kerisora Ahia Apenaja'ina'e Apehuna
Napasina 'Ee Paru'ina Godira Ura Renuja'ina'e Hihunijina
Maa Vejujihuna'e Ahia Sisea Apeju
Hia Ani'ina Reju
Godoni Swara Hami 'Ajohi'ina
Kerisora Ahia Sisea Apenaja'ina'e Ja 'U'o Apehunijina
Godoni Ehija Teamana'eje Ni'aji'avara
Túchamaa 'Ajoramajina