^
1 Koritia
Vuꞌa Anejijihina
Keriso Oni Vaji Merajúhe ꞌEe Ahuma Hihuna ꞌWaramajina
Sosi Vaji Ahaaravujina
Keriso Kaꞌene Godoni Harure ꞌEe Vwiha Mamaa Ijina
Poru Oni Vuꞌa Kaꞌene Jesu Kerisoho ꞌEe Godoni ꞌAvenijihi Puni Ira ꞌAharu ꞌWaramujina
Godoni Vwiha Mamaijina
Godoni Pwehipo Icháꞌina Aneanesina Rena Hihunijina
Keriso Oni Apasorua
Sosi Vaji ꞌUasa Vejuji ꞌUraraha ꞌWaramajina
Godoni Ehipo ꞌOtua Vetiꞌaravujihuni Vuꞌa
Joni Hahijija Godi Ura Renujaꞌinaꞌe Veꞌavara
Napasinejuji Aposaravuri Vuꞌa
Godira ꞌUmenajaꞌinaꞌe Hiꞌavara
ꞌAsúra Kivasa ꞌEe Amuna Puni Vuꞌa
Godi Iraꞌata Puni Swasa Vejuri ꞌIruma Ijuri Vuꞌa
Apasoru Huni Harura ꞌEe Huni Kaukara Ijihuni Vuꞌa
Godi Iraꞌata Puni Jujuvuꞌa
Húmata Hwama Godi Oja Mahuri Vuꞌa
Natohwiji Vwihajiꞌi Ihuni ꞌIrumijina
Godoni ꞌAveni Jihuni Swarijihuni Vuꞌa
Haha Kwinuna Kaivo Pwinanaꞌa Mapoka
Oja Maꞌaravujara Natohwana
Godoni ꞌAveni Jihuni Swara ꞌAhoꞌa Uꞌuna
Sosi Vwiha Vajahani Vuꞌa
Kerisora ꞌUrinani Vuꞌa
Núra ꞌUrihuni Vuꞌa
Haha Kaꞌene ꞌUrihunijihuni Vuꞌa
Nimaa Rojiꞌina Kaꞌene Pivusahiꞌina Puni Swarijina
Porura Raka Kaꞌene Vehuniji Vwihanajina
Vwiha Túchamaa Vajihe ꞌEe ꞌAjoramajina