^
ROMA
Paulo nepŋaŋgât topŋâ.
Pauloŋâ Roma kamânân âi Kembugât siŋgi a ziŋgitpatkât sâip.
Nâŋgâm pâlâtâŋgât op ândiândi mimbi.
A ziŋâ Anutu birâm ŋâtâtigân bagiwe.
Gâtâm âlipŋâ sot bâliŋâ zorat sâŋgân minat.
Anutuŋâ a hân ŋâin gokŋâ zeŋgât umziŋan gurumin den pâip.
Yuda a nâmbutŋâ, ziŋ Kembugât den zo sâkŋak mem ândiwe.
Kaapumgât tobatŋâ umân zei bonŋâ sâsâŋ.
Bâliŋâniŋandâ Anutugât den mân mem gei kwâpap.
A aksik gulip urâwe.
Yesuŋâ suupniŋ meip, zorat nâŋgâm pâlâtâŋ kwâkŋaŋgâm tosaniŋâ buŋâ upap.
Nâŋgâm pâlâtâŋ kwâkŋaŋgâmengât op tosaniŋ buŋ op ândinat.
Abaram sot Dawidi, zet Anutu nâŋgâm pâlâtâŋ kwâkŋaŋgitâ tosazik birip.
Abaramŋâ nâŋgâm pâlâtâŋŋaŋgât opŋâ hân aŋâ aŋâ kândom otniŋgip.
Abaram nâŋgâm pâlâtâŋâ zâizâiŋ zemŋaŋgip.
Yesuŋâ lumbeŋâ muyageipkât sâtâre utnat.
Adamŋâ mumuŋ muyageip. Yesuŋâ ândiândi muyageip.
Yesugât mumuŋan târokwatniŋgip.
Bâliŋaŋgât kore mân utnat.
Siŋgi âlipkât nep a op ândinat.
Kaapumgât mâtâp uŋakŋan ândinat.
Bâliŋandâ kâitnâŋgomap.
Um sâkniŋan bâliŋandâ nep tuumap.
Kaapumgât den lum mâtâp uŋak lâŋnat.
Kaapum sot op Anutugât nan bârarâp utnat.
A umniŋ âlip oi kut ŋâi ŋâi yenŋâ zo yatik âlip upap.
Anutu zâk neŋgâren nep topkwâip, zo tuum ma tuum naŋgâbap.
Kut ŋâi ŋâiŋâ Anutugât bikŋan gâbâ mân mâkâniŋgâbap.
Paulo zâk Yuda a bukurâpŋâ, zeŋgât op sâknam nâŋgip.
Siŋgi âlip mem ândie, zen Anutugât arâp bonŋâ.
Anutu zâk ândiândiniŋaŋgât buŋâ, um lâklâkŋaŋgât op galem otniŋgâmap.
Yuda a ziŋ târârak utnâ sâm osiwe.
Anutuŋâ Yuda a tosaziŋ buŋ upigât mâtâp muyagei Yuda a doŋbep ziŋ kândâtkuwe.
Anutuŋâ Yuda a sâm osiziŋgip.
Isirae a nâmbutŋandâ um kâtik utnetâ Anutuŋâ nâmbutŋik gâsuziŋgip.
Oliwa nagân bâranŋâ ŋâi mem ga târokwâip.
Anutuŋâ a topŋâ topŋâ tânzâŋgobapkât nâŋgâmap.
Anutu mâpâsem sâm âlip kwâkŋaŋgânat.
Um sâkniŋâ Anutugâren pâindâ zimbap.
Nep sâm niŋgip, zo yatik tuum ândinat.
Lumbeŋaŋgât den.
Hân a kutâ, zeŋgât den.
Kembugât den lum buku op tânagonat.
Nen târâragâk ândinat.
Siŋgi âlip doŋbep mo bituk zemniŋgap, nen ârândâŋ Kembugât siŋgi ândinat.
Yesugât tobat op niiŋ nâŋgânâŋgâyân mân ândinat.
Umŋâ gâsâyagom ândibi.
Paulo nepŋaŋgât den.
Paulo zâk Roma kamân walâm Sipen hânân âibam sâip.
Paulo zâkkât op ninâu sâbigât kulemgum ziŋgip.
Paulo zâk Roma kamânân buku zeŋgât nâŋgâm ândeip.
Kembugât den sâsâŋ a sarâ, zeŋgât girem sâip.
Buku den sot mâsop den.