^
YAKOBO
Mâsimâsikâgât bonŋâ.
Nâŋgânâŋgâ kârum Kembugâren ninâu sânat.
Sikumziŋ zâizâiŋ zorâŋ bonŋâ buŋâ.
Mâsimâsikâgât den.
Den nâŋgânâŋgâŋ zorâŋâ buŋâ, luluŋâ zorâŋ bonŋâ.
Siŋgi âlibân ândiândigât den.
Sikumziŋoot sot kanpitâ zo dâbâk otziŋgâbi.
Den ŋâi lum ŋâi birâbirâŋ, zo mân dâp uap.
Nâŋgâm pâlâtâŋ bon buŋâ sot gukupitŋâ.
Abaram sot Rahaba zet nâŋgâm pâlâtâŋ op bonŋâ muyagiwet.
Nâmbâlamniŋ galem utnat.
Nâŋgânâŋgâ uren gok sot âmbiren gok.
Sâknam nep tuum bon mân muyamuyagiŋ.
Umniŋandâ ŋâin ŋâin mân nâŋgânat.
Kembu mân walâm ândinat.
Kembuŋâ nâŋgâniŋgi kut ŋâi utnat.
A kât sikumgât âkŋâle upme, zeŋgât den.
Sâknam kwâkŋan ândim Kembu patâniŋ gâbapkât mambât ândinat.
Sâm kâtik den.
Mâsek zine kut ŋâi upi.
Gulip orotŋâ zo diiziŋgâne gabi.