^
GALATA
Pauloŋâ zikŋaŋgât topŋâ sâm muyageziŋgip.
Ŋâi zâk siŋgi âlip sâm gulipkum ŋâi sâbap, zâk simgât siŋgi upap.
Paulo zikŋâ topŋaŋgât den.
Pauloŋâ Yerusalem kamânân zâi ândeip.
Pauloŋâ Yerusalem kamânân zâim Aposolo a nâmbutŋâ ziŋgirip.
Aposolo a nâmbutŋâ ziŋ Paulo nepŋaŋgât nâŋgâne dâp oip.
Gurumin dengât mâtâp lâŋâwe.
Abaramgât mâtâp lâŋnat.
Nâŋgâm pâlâtâŋ kwâkŋaŋgâm ândiengât ândiândi minat.
Yesu zâk neŋgât opŋâ sâknamân kirip.
Siŋgi âlipkât bet sâwât, zorat den.
Gurumin denŋâ a umziŋ mân melâŋbap.
Mârum dumunân ândiwen.
Anutugât nan bârarâp urâwen.
Kut ŋâi ŋâi bon buŋ kândâtkuwe, zo mân mâte utnat,
Galata a ziŋ Paulo birâŋaŋgânam urâwe.
Sera sot Haga nanzatzikŋâ topzikŋâ, zikŋik zikŋik.
Olaŋniŋgipkât dumunân mân zâinat.
Sâm gulip a, zeŋgât den.
Dumunniŋ buŋ ândim laŋ gulip mân utnat.
Laŋ gulip ândiândiŋ, zorat bonŋâ sot Kaapum wâratkum ândiândiŋ, zorat bonŋâ.
Ŋâran orot mâmeniŋaŋgât bonŋâ minat.
Girem sot mâsop den.