^
KOLOSAI
Mâsop sot sâiwap den.
Kolosai zeŋgât op sâiwap sâmarâwet.
Kolosai zeŋgât op ninâu sâwet.
Yesuŋâ nen Anutu sot buku utnatkât diiniŋgip.
Siŋgi âlip a hân dâp zeŋgâren laŋ kârâm ariap.
Kristo sot pâlâtâŋ op ândim umgât gom sambe mân kârunat.
A ziŋ um gulip kwatniŋgâbegât gasâniŋ kârâm ândinat.
Kâsâp den a umân muygeip, zo mân nâŋgânat.
Sumbemân zâim ândiândiŋ, zorat nâŋgânat.
Um sâŋgiŋâ lândim pânat.
Nen Kristo sot pâlâtâŋ urâwengât siŋgi âlip lum ândinat.
Ninâu sâsâŋaŋgât den.
Tikiko sot Onesimo