^
2 TIMOTEO
Mâsop den.
Timoteo nâŋgâm pâlâtâŋ bonŋâ zemŋaŋgip.
Kâtigem siŋgi âlip nep tuuban.
Onesiporo, zâkkât den.
Kembugât kâwali nep tuuban.
Mân loriban.
Siŋgi âlipkât sâm gulip.
Anutugât kunkun sot hâkop bonŋâ.
Kembugât a ândinat.
Siŋgi âlip gulipkukuŋ a, zeŋgât den.
Paulo sâkŋan sâknam doŋbep muyageŋaŋgip.
Kembugât ekap sâlâpkum nâŋgâm ândibi.
Târârak ândim siŋgi âlip nep tuunâ.
Paulogât narâkŋâ pâŋkânok oip.
A nâmbutŋandâ Paulo pam âiwe.