^
2 KORINTI
Mâsop sot sâtâre den.
Kembuŋâ Paulo sot bukurâpŋâ mumuŋan gâbâ mâkâziŋgip.
Paulo zâk um târârak ândeip.
Pauloŋâ sarâ mân sâmâip.
Pauloŋâ Korinti kamânân mân âbureip, zorat den.
A ŋâiŋâ bâliŋ oip, zorat den.
Siŋgi âlip, zo wârân âlipŋâ yatâ.
Korinti a zen ekap Pauloŋâ kulemgoip, zo yatâ.
Um ekapniŋ zo Kembuŋâ olaŋmap.
Siŋgi âlip zo ekapŋâ buŋ.
Paulo zâk mâsimâsikâyân mân loreip.
Paulo zâk Kembu sot pâlâtâŋ op nepkât âkon mân oip.
Hânân sâknam, zorâŋ gigiŋâ.
Silepniŋ kândaŋâ Kembuŋâ mirâ kâtikŋâ muyagem niŋgâbap.
Nen hânân kwande yatâ ândimen.
Paulo zâk Anutugât a ândim nepŋâ tuugi bon âsageip.
Paulo zâk Korinti a zeŋgât umŋâ kirip.
Bâliŋâ sot âlipŋâ, zet buku buku mân upabot.
Paulo zâk Korinti a umziŋ mân aŋgân kârâbigât dâzâŋgoip.
Paulo zâk Korinti zeŋgât siŋgi nâŋgâm umŋâ âlip oip.
Korinti a ziŋ umbâlâ mâik ŋâi nâŋgâmŋâ âlip urâwe.
Korinti a ambân ziŋ Tito umâlep kwâkŋaŋgâwe.
Makedonia hânân Yesugât kâmut ziŋ kât minduwe.
Yerusalem kamânân umâlep muyageziŋgâwe.
Tito sot bukuzatŋâ buku otziŋgâbigât den.
Kât kânŋan pam bet kubikpigât dâzâŋgoip.
Umâlebân kut ŋâi pâpan, zo Anutuŋâ nâŋgi âlip opmap.
Hângât kut ŋâi ŋâi, zorâŋ nep bonŋâ mân uap.
A ŋâiŋâ Paulogât sâi gigiŋâ oip.
Nepkât sâk mâme mân upi.
Siŋgi âlip mârâtŋâ ŋâi mân ziap.
Siŋgi âlip nep a sarâŋâ.
Pauloŋâ kut ŋâi sen pup ek naŋgip.
Paulo zâk sâknam nâŋgâm ândeip.
Pauloŋâ Aposolo nepŋaŋgât top muyageip.
Paulo zâk Korinti a zeŋgât umŋâ kirip.
A nâmbut umziŋ melâŋbigât girem dâzâŋgoip.
Tosagât op den sâsâŋ muyagibap.
Girem den.
Den murukŋâ.