^
1 YOHANE
Ândiândigât den sâm muyageip.
Âsakŋan ândiândiŋ.
Kristoŋâ tânnâŋgobap.
Buku buku opŋâ âsakŋan ândinat.
Patâ sot mâik zen aksik den nâŋgâbi.
Umniŋâ hângât kut ŋâi ŋâiyân mân zimbap.
Kristogât kâsa muyagibap.
Kaapumŋâ saŋgonniŋgi Yesugâren sâtârem kinat.
Anutugât nan bârarâp ândien, zorat topŋâ.
Bâliŋ op Sataŋgât orot.
Anutugât nan bârarâp ândim bâliŋ mân orot.
Yesuŋâ buku otniŋgipkât buku oraŋgânat.
Tirik Kaapum sot wâke, zeŋgât den.
Anutuŋâ buku otniŋgip, zorat topŋâ.
Anutuŋâ buku otniŋgâmap yatik neŋgoot buku otziŋgânat.
Buku op keŋgât mân utnat.
Anutu sot pâlâtâŋ op ândinat.
Ninâu sot bâliŋaŋgât den.